Paslaugos

UAB Profus Baltics teikia paslaugas:

 • Visais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
 • Visais įmonės gaisrinės saugos klausimais;
 • Visais įmonės civilinės saugos klausimais;
 • Darbo teisės, darbo tarybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo klausimais;
 • Atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklės auditą;
 • Tiria nelaimingus atsitikimus;
 • Teikia profesinės sveikatos specialisto paslaugas;
 • Rengia asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo dokumentaciją;
 • Teikia elektros varžų matavimo paslaugas;
 • Atlieka statinių kasmetinės apžiūros vykdymo paslaugas;
 • Teikia profesinės rizikos vertinimo paslaugas.
 • Taip pat parduoda: Asmeninės apsaugos priemones, saugos ženklus ir žurnalus